Home / Actualiteit en het christendom / Zal Jezus (vrede zij met hem) mensen vermoorden tijdens zijn ‘Second Coming’

Zal Jezus (vrede zij met hem) mensen vermoorden tijdens zijn ‘Second Coming’

Christenen beweren vaak dat de edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) oorlog heeft gevoerd, maar dat Jezus (vrede zij met hem) dit niet heeft gedaan. Alhoewel er talloze citaten zijn uit het Oude Testament die aangeven dat de Messias, ten strijde zal trekken en oorlog zal voeren, zien we dat Jezus dat nog niet heeft gedaan. De christenen beweren dan dat deze profetieën vervult zullen worden bij de terugkeer van Jezus. Dan zal hij dus oorlog voeren en mensen vermoorden die in zijn ogen schuldig zijn. Het is dan ook een drogreden om te beweren dat de Profeet vrede en zegeningen zij met hem oorlogen heeft gevoerd en Jezus niet. Ondanks dat een groot aantal profeten in het OT oorlog heeft gevoerd, tevens zal Jezus (vrede zij met hem) dit volgens het NT ook bij zijn terugkeer doen.

De overtuiging van de christenen dat je ‘de vijand lief moet hebben’ zal dus niet nageleefd worden door Jezus gedurende zijn ‘Second Coming’.

Verzen uit het OT die wijzen op de oorlog voerende Messias;

Zacharia 14;3; Dan zal de Heere trekken om tegen die volkeren te strijden,

Zacharia 14-12; dan zal dit de plaag zijn waarmee de heere alle volkeren zal treffen die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt.

Jesaja 66:16; “te vuur en te zwaard zal de Heere gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Heere verslagenen zullen talrijk zijn“.

Vers in het NT die wijst op de Second Coming waarbij Jezus actief zal oorlog voeren.

Openbaringen 19:11; “en hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid”.