Home / Actualiteit en het christendom / Heeft Jezus een smeekbede gedaan voor zijn vijanden?

Heeft Jezus een smeekbede gedaan voor zijn vijanden?

Lucas 23:34; “Jezus zei; “vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”.

Het bovenstaande gedeelte, de smeekbede, behoort oorspronkelijk niet tot het Bijbel geschrift van Lucas.

In de vroegste manuscript p.75 ontbreekt het gedeelte dat Jezus een smeekbede doet voor zijn vijanden. (1) Tevens ontbreekt deze in de codex Vaticanus en Codex Bazae.(2)

Fenton John Hurt (d.1892) zegt hierop in zijn commentaar het volgende; “het maakt geen deel uit van Lucas”. Alhoewel het oorspronkelijk geen deel uitmaakte van Lucas is de smeekbede wel bekend via Orale bronnen”. (3) Zodoende citeert Iranaeus van Lyon (d.200) de passage in zijn werken.

E. Kurschner zegt in zijn artikel die gepubliceerd is op de website van James White het volgende; “Het is redelijk om een 75-90% mate van mogelijkheid te plaatsen dat de langere lezing een vroege schriftelijke invoeging is in de overdracht geschiedenis. Tot aan de tweede eeuw werd de kortere lezing veelal gelezen. Het was pas tot ergens in de tweede eeuw, waarschijnlijk het midden van de tweede tot het late deel van de tweede eeuw, dat de langere lezing werd toegevoegd en dat het vanaf toen zijn weg gevonden had” (4)

Prof. Streeter zegt hierover het volgende in zijn werk ’the four gospels’: Men zou kunnen toevoegen dat het zou lijken voor een tweede-eeuwse christen dat God de Joden niet vergeven had. Twee keer in 70 jaar werd Jeruzalem vernietigd en werden honderden duizenden Joden vermoord en/of tot slaaf gemaakt. Daaruit volgde dat, als Christus dat gebed had gebeden, dat God had geweigerd om het te vervullen/verlenen/schenken.

Het tweede opmerkelijke punt van de smeekbede is de juiste interpretatie. Alhoewel hedendaagse christenen dit zouden interpreteren dat Jezus vraagt om de handeling van zijn vijanden te vergeven, hielden de vroege kerkvaders een andere interpretatie erop na.

Chrysostomos (4e eeuw) citeert Lucas 23:34a en geeft de volgende commentaar erop; de smeekbede gaf de joden tijd voor een periode van veertig jaar om tot inkeer te komen, toen de Joden dit echter niet deden, werden ze gestraft door hem. (siege of jeruzalem). (5)

Ook de vroege kerkvader Melito van Sardinas (d. 175) heeft deze mening. Volgens Melito was de ‘siege of Jeruzalem’ een straf voor de Joden vanwege hun bijdrage aan de moord op Jezus. (6)

Ten slotte Jezus zegt volgens de Bijbelgeschriften Lucas en Matteus dat zijn volgelingen moeten bidden voor hun vijanden. We zien in het OT dat Mozes (vrede zij met hem) ook een smeekbede deed voor de Farao. Deze smeekbede werd echter niet verhoord.

Conclusie;

Er zijn drie interpretaties mogelijk op basis van de bovengenoemde feiten;

1. Jezus heeft die smeekbede (lucas 23:34a) niet gedaan. Het was niet bekend in de tijd van Melito (2e eeuw). Als gevolg daarvan concludeert Melito dat de joden zijn gestraft voor de ‘kruisiging’ van Jezus, gedurende de ‘siege of Jeruzalem’.

2. Jezus heeft de smeekbede wel gedaan. Echter was het een smeekbede die bestemd was voor de joden, die hen tijd gaf zodat ze tot inkeer zouden komen. Na veertig jaar zijn ze alsnog bestraft voor de ‘kruisiging’ van Jezus. Dit is de mening van Chrysostomos (4e eeuw)

3. Jezus heeft de smeekbede wel gedaan, echter God heeft deze niet verhoord. Kerkvader Archelaus (d.282) vergelijkt de smeekbede van Jezus met de smeekbede van Mozes. De smeekbede van Mozes voor de Farao werd niet verhoord door God.

(1) http://www.aomin.org/…/from-the-lips-of-jesus-or-a-scribal…/

(2) Ehrman, B., & Metzger, B. (Eds.). (2005). The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration (4th ed.). New York, NY: Oxford University Press.

(3) Dr. Robertson, studies in the text of the New Testament, 54.

(4)E. Kurschner, from the libs of Jezus, or a scribal hand?

(5) Eubank on the originality of Luke 23:34a, 529.

(6) Homily on the Passover 99, Journal of Biblical literature 129, No3 (2010) 528.