Home / Info over Islam / Refereert de Koran verkeerd naar Mirjam de moeder van Jezus (vrede zij met hem)?

Refereert de Koran verkeerd naar Mirjam de moeder van Jezus (vrede zij met hem)?

In Soerah Maryam (19): Vers 28;

“O zuster van Haaroen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw”.

Volgens de evangelisten is dit een contradictie, aangezien Mirjam de moeder van Jezus (vrede zij met hem) niet de zus van Aaron is. Klopt het dat dit in een contradictie is?

In Genesis 14:12 staat het volgende;

“Ook Abrams neef Lot die in Sodom woonde, werd met al zijn bezittingen meegenomen.

In Genesis 14:14 wordt Lot echter aangeduid als broeder van Abraham.

Genesis 14;14 Als Abram hoorde, dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, driehonderd en achttien, en hij jaagde hen na tot Dan toe.

Gills exposition of the bible; “and when Abram heard that his brother was taken captive,…. That is, his brother’s son Lot”.

De term die in het hebreeuws wordt gebruikt in Genesis 14:14 betekent ‘broer’, het woord ‘a-hiw’, wordt ook gebruikt in genesis 12:5 om aan te geven dat Lot, de zoon van de broer (a-hiw) van Abraham is. (1) Zodoende wordt het woord echter in Genesis 14;14 niet letterlijk genomen waarbij het dus een naaste, familielid, nakomeling of broeder in het geloof betekent. Het is dus niet zo dat ondanks dat Lot wordt aangeduid met de term ‘broer (a-hiw) van Abraham’ dat hij daadwerkelijk diens broer is.

Ook Augustinus van Hippo geeft aan dat lot, ‘de broer van Abraham’ wordt genoemd, echter geeft hij aan dat dit niet letterlijk genomen dient te worden. Hij trekt een vergelijking met matteus 12:46 waarbij ook mensen de ‘broer’ van Jezus worden genoemd. Het volgt staat in Matteus; “zijn moeder en zijn broers aan”. Dit dient dus niet letterlijk opgevat te worden. (2)

Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible – Unabridged
“Brother” and “sister” were used by the Hebrews, as cognate terms are used by the Orientals still, in a wide sense, equivalent to relative, kinsman or kinswoman.

Zoals de Bijbelcommentatoren aangeven werd de term ‘zus’ of ‘broer’, dus in een wijder perspectief gebruikt door de joden.

Een laatste voorbeeld willen we geven aan de hand van Matteus 1:8, hierin staat het volgende; “joram verwerkte Uzzia”.

Joram is echter niet de vader van Uzzia, dit dient dan ook niet letterlijk genomen te worden, gezien het feit dat het niet om een letterlijke zoon gaat.

Bensom commentary staat hier het volgende over; “. But, according to the language of the Hebrews, the children of children are reputed the sons or daughters, not only of their immediate parents, but of their ancestors, and these ancestors are said to beget those who are removed”.

In Matthew Poole’s commentary staat het volgende; “So that when it is said, that Joram begat Ozias, we must only understand that Uzziah lineally descended from Joram: thus, Matthew 1:1, Christ is called the Son of David, the son of Abraham.Thus the Jews said: We have Abraham to our father; and Elisabeth is said to be of the daughters of Aaron, Luke 1:5” (3)

Zodoende zijn er meer voorbeelden hierover te vinden in de Bijbel. Evenmin als de Koran over de zus van Aaron spreekt bedoelt het niet de letterlijke zus van Aaron, maar verwijst het naar Mirjam de moeder van Jezus (vrede zij met hem).

De Koran associeert Mirjam de moeder van Jezus (vrede zij met hem) met Mirjam de zus van Aaron om de volgende drie redenen;

1: Mirjam de zus van Aaron was naast Aaron en Mozes degene die het volk van Israel begeleidde uit Egypte. Daarnaast wordt zij in Exodus 15;20 een prophete genoemd. Gezien het feit dat de zus van Aaron een vrome en alom gerespecteerde vrouw was wordt Mirjam de moeder van Jezus (vrede zij met hem) geassocieerd met haar. Gezien het feit dat de joden Mirjam (vrede zij met haar) beschuldigde met overspel, benadrukt de Koran dat Mirjam de moeder van Jezus vergeleken kan worden met de zus van Aaron (vrede zij met hem). In Sahih Muslim staat het volgende; “Om vrome personen te verheffen werden ze genoemd met hun heilige voorouders”.

2: Evenals in het hebreeuws, hebben de woorden ‘zus’ en ‘broer’ in het Arabisch verschillende betekenissen het kan duiden op een bloedverband, letterlijke zus of broer, maar ook op een spirituele verband (zoals; broer of zus in de religie). (4)

3. Geen enkele tafseergeleerde heeft ooit een letterlijke interpretatie verleend aan dit vers. Zie het artikel van de broeders van vraagislam.nl. (5)

(1) http://biblehub.com/hebrew/achiv_251.htm

(2) http://www.newadvent.org/fathers/140622.htm

(3) http://biblehub.com/commentaries/matthew/1-8.htm

(4) voor meer info; http://www.islamic-awareness.org/…/Contr…/External/mary.html

(5) http://www.vraagislam.nl/maakt-de-koran-een-fout/