Home / Info over Islam / Epigrafisch bewijs van het bestaan van hadiethoverleveraars, metgezellen van de profeet en diens leerlingen en kinderen.

Epigrafisch bewijs van het bestaan van hadiethoverleveraars, metgezellen van de profeet en diens leerlingen en kinderen.

Allereerst wordt de naam van de edele profeet sav meerdere malen in de Koran genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

Soerah Fatih vers 29 staat; “Mohammed is de boodschapper van Allah”. In soerah azhaab vers 40 staat; “muhammed is not the father of any of your men, but is the messenger of Allah”. Soera Muhammed vers 2 staat; en die geloven in wat aan Mohammed is verzonden”. Daarnaast zijn er vele epigrafische bewijzen vlak na de dood van de edele profeet sav, we zullen slechts enkele hiervan als voorbeeld weergeven.

1:Yazeed bin oemayr el-ensari el-hatmi. Degene die het heeft opgeschreven is de muezzin (oproep tot het gebed) van medina. En is tevens een hadieth overleveraar. Is gestorven in het jaar 764-765.

Ik getuig dat er geen God is buiten Allah. Dat hij als enige God is en geen deelgenoten kent, dat de edele profeet sav diens schepsel is en diens dienaar. En een profeet van Allah. Ik getuig hiervan. (1)

2; Cunade bin Malik, schrijft het volgende op de muur; “ik Cunade bin Malik, ik vraag Allah om mij te leiden”. Hij is van de ashaab-i kiraam (volgelingen van de profeet) zijn volledige naam; Cunade bin Malik El Ezdi. (2)

3: Allah kent geen gelijken. Ik geloof in de dag des oordeels. Jij hebt alle macht in handen en bent in staat om alles te verwezenlijken. Ik getuig dat mohammed (sav) uw dienaar en profeet is.

2e persoon die een tekst heeft geschreven is Hasan bin Ali. Ik geloof in u en uw profeten ya Allah. (3)

4; moge Allah mij beschermen tegen de djinn en mensen. De auteur is Nuh bin Abdirrahman bin Malik Ed-Duelî. En hij geeft aan dat hij het heeft geschreven 114 na hijra. (4)

5; Ik ben Tamîm bin Hakîm bin Umare Al-Gifari, ik geloof in Allah en ik getuig dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. De auteur is het kleinkind van de vriend en metgezel van de edele profeet sav Umâre bin Ukbe El-Ğifârî’nin (R.A). Zijn 2 kleinkinderen Temîm bin Hakîm bin Umâre bin Ukbe El-Ğifârî En diens broertje Amr bin Hakîm’e. We hebben slechts 1 van hun teksten gedeeld er zijn stuk of vier. (5)

6: van de tabiin, de leerlingen van de metgezellen van de edele profeet (sav), evenzo een hadieth overleveraar genaamd Semâme bin Kays bin Rifâ’a El-Vâkifî El-Ensârî. Hij schrijft het volgende; “ik vraag Allah om op zijn pad te sterven”. En om het martelaarschap te verkrijgen”. (6)

7: Abdurrahman bin Ebi Âsım bin Urve Es-Sakafî. de kleinkind van de vriend en metgezel van de edele profeet (sav) genaamd Urve bin Mes’ud Es-Sakafî’nin (R.A). hij schrijft het volgende; “ik geloof in Allah en diens boeken die hij heeft geopenbaard”. (7) Er staan meer teksten van hem maar we delen er slechts 1.

8: metgezel van de edele profeet sav Seleme bin Ebî Seleme Abdillah El-Mahzûmî El-Kureşî die refereert naar soerah al moeminoen vers 29. (8)

9; ik schrijf dit in het jaar 78. Geef mij genade Ya Allah. En zegen ons en noemt zijn stam en gebiedsnaam Kinnesrin. Het gaat om Kays bin El-As. Het is iemand van de tabiin, leerlingen van de metgelezen en schrijft dit dus 65 jaar na de dood van de edele profeet sav.

10; in het jaar 144 schrijft Muhammed bin Tarîf Ed-Dimeşki in de maand Rajab het volgende; ik heb hier geslapen en wil graag naar oemrah. Het is het jaar 144. (10)

Zodoende staat het blogspot van ustaat mufid yuksel vol met rotschilderingen uit de tijd van de metgezellen van de profeet sav, of in de vroege periode hierna. Mufity.blogspot.com Müfid Yüksel

Image preview
Image preview
Image preview
Image preview
Image preview
Image preview
Image preview
Image preview
Image preview
Image preview