Home / Info over Islam (page 2)

Info over Islam

Zegt de Koran dat alle afgodienaren vermoordt moeten worden?

Alvorens we de verzen en de juiste interpretatie ervan gaan weergeven, willen we enkele verzen uit het Oude Testament behandelen. De evangelisten zijn nogal hypocriet in hun benadering van de islam, terwijl hun eigen geschriften aangeven dat je in enkele gevallen geen vrede mag sluiten met de vijand en waarbij de profeten worden opgedragen door God om de stad en ... Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 3

Ibn Khuteybe (vrede zij met hem) zegt dat elk stam in zijn eigen dialect sprak, daarnaast verschilde het gebruik van woorden tussen ouderen, jongeren en bejaarden. Als gevolg daarvan was het reciteren in de zeven letters (‘harf’) een barmhartigheid die verleend werd door Allah. (1) Imam et Tahavi (vrede zij met hem) zegt in ‘mushkil al athar’: “De reden dat ... Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 2?

Het dialect van de koeraysh was in elk opzicht superieur. Dichters waaronder velen die niet tot de koeraysh behoorden deden hun best om de gedichten in dit dialect te reciteren. Daarom onderwees de Profeet (SAV) de Koran in het begin voornamelijk met het dialect van de stam in Mekka waartoe hij behoorde, namelijk het koeraysh dialect. Zoals de Arabische stammen nooit bij ... Read More »

De manuscripten van de Koran deel 3

In de mushaf die door Otthman ibn Afwan is opgesteld waren de letters niet voorzien van een taskhil. Tevens waren de Arabische letters niet voorzien van punten zodat de ‘ye’ ook als ’te’ gelezen kan worden. Er ontbraken dus ‘een punt’ of ‘punten’ onder of boven de letters. Tevens ontbrak de ‘Harekhe’, die een onderscheid maakt in ’te’, ’ti’, ’tu’. ... Read More »

Islam en ‘slavernij’ deel 4

Er wordt beweerd dat de moslims tijdens oorlogen mannen, vrouwen en kinderen als slaven nemen. Ze worden dan een soort ‘bezit’ van de moslims. Hierbij zouden de moslims volgens de evangelisten onbeperkte bevoegdheid krijgen over de slaaf. Zodoende claimen ze dat de moslims indien ze de kans zouden krijgen dat deze daden ‘weer’ ingevoerd zouden worden. Volgens de evangelisten valt ... Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in?

Er wordt in een authentieke overlevering het volgende gezegd; “de limieten om de koran in één harf te citeren is opgeheven door Allah (verheven en geprezen is Hij), dit is een barmhartigheid voor mijn oemmah. Daarnaast in een andere authentieke overlevering wordt overgeleverd dat Jibril naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) toekwam waarop hij zei; Allah heeft ... Read More »