Home / Info over Islam / Welke onbekende profetieën in rabbijnse werken en het Oude Testament verwijzen naar de edele profeet (vrede en zegeningen zijn met hem)?

Welke onbekende profetieën in rabbijnse werken en het Oude Testament verwijzen naar de edele profeet (vrede en zegeningen zijn met hem)?

Kerkvader Origenes zegt het volgende; “the jews have missed the fact of the coming of Christ, because Jezus actions and the historical circumstances of his life did not fullfil historically and in literal details the words of the prophets”. (Peri Archon IV 2-3).

1: zacharia 4;14 spreekt over 2 gezalfden. Wie zijn deze 2?

2: De exodus van Moses as is een voor profetie van de emigratie van de edele profeet sav van Mekka naar Medina. Het is een voorschaduw profetie zoals christenen dit doen met genesis 22 1-14 en johannes 8;56.

3: toen hij veertig jaar was begon hij (mozes) zich te bekommeren om de lot van de israelieten (acts 7:23). Nadat er 40 jaar was verstreken verscheen er in de woestijn. (Acts 7:30). Maar ook bij de rode zee en in de woestijn, veertig jaar lang (acts 7:36). In acts 7:42 l; “en brandoffers gebracht toen toen jullie 40 jaar door de woestijn trokken”.

Het keer op keer wijzen op het jaar 40 veertig in het leven van Mozes as, zijn allen voor schaduw profetieën voor de profeet sav, die op veertigjarige leeftijd profeetschap verkreeg van Allah.

4: Habakkuk 3:3 God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise.

in zijn commentary zegt Barnes notes; Habakkuk speaks of that coming as yet to be, and omits the express mention of Mount Sinai, which was the emblem of the law . And so he directs us to another Lawgiver, whom God should raise up like unto Moses Deuteronomy 18:15-18, yet with a law of life, and tells how He who spake the law, God, shall come in likeness of our flesh. And the Holy One from Mount Paran In the earliest passage three places are mentioned, in which or from which the glory of God wa (..)

de andere lawgiver is uitetaard de edele profeet sav. Deze vers gaat dus over de openbaring van de Koran aan de edele profeet sav. De nieuwe thora, de nieuwe en laatste verbond, die dus van Peran komt.

Avodah Zarah 3A; Rabbi Yoḥanan says: This teaches that the Holy One, Blessed be He, took the Torah around to every nation and those who speak every language, such as the Edomites in Seir and the Ishmaelites in Paran, but they did not accept it, until He came to the Jewish people and they accepted it. If the other nations all rejected the Torah, how can they excuse themselves by claiming that it was never offered to them.

Barnes notes zegt dus dat het wijst op een another lawgiver. De joodse talmoed geeft duidelijk aan dat de thora dus volgens hen zou voorgelegd zijn aan de ismaelieten oftewel de arabieren. Dat dezen het echter niet accepteerden. Het tegendeel is waar echter, de nieuwe thora oftewel het nieuwe verbond werd voorgelegd aan de arabieren (paran) en van daaruit werd het verspreid naar de rest van de wereld.

5; jesaja 29:12, de joodse Rabbijn Ibn Ezra zegt in zijn commentaar hierop; “And the book is delivered etc. Neither the wise man nor that have no intellect will understand this prophecy.

Aldus de woorden van de autoritaire Rabbijn. Dit kan dus als volgt opgevat worden; de geleerden en rabbijnen begrepen deze profetie niet die wijst op de komst van de arabische profeet sav. als Jesaja 29:12 gelezen wordt zoals Joden dat doen met sommige passages in het OT en/of hoe dat ‘de auteurs’ van het Nieuw-Testament omgaan met OT passages – dan is dit een klaarduidelijke profetie over de Profeet(salliAllahu ‘alayhi wa sallam)

6; in zefaniah 3:9 dat een duidelijke profetie is over de edele profeet sav zegt de Rabbijn Maimonides het volgende;

Zefaniah 3:9; For then I will give to the peoples purified lips, That all of them may call on the name of the Lord , To serve Him shoulder to shoulder. (New American Standard Version)

In his authoritative work of law the Mishneh Torah, Maimonides claims that nevertheless Muhammad was part of God’s plan of preparing the world for the coming of the Jewish Messiah: “All those words of Jesus of Nazareth and of this Ishmaelite [i.e., Muhammad] who arose after him are only to make straight the path for the messianic king and to prepare the whole world to serve the Lord together. As it is said: ‘For then I will change the speech of the peoples to a pure speech so that all of them shall call on the name of the Lord and serve him with one accord’ (Zephaniah 3:9).”

Maimonides spreekt over (de komst van) Jezus(‘alayhi salam) en Muhammad(salliAllahu ‘alayhi wa sallam) en maakt de connectie met Zefania 3:9.

Clarke’s commentary zegt het volgende;
The pure language, שפה ברורה saphah berurah, may here mean the form of religious worship. They had been before idolaters: now God promises to restore his pure worship among them.

Ten eerste; zoals clarke’s commentary aangeeft spreekt de tekst over een pure language. De koran zegt het volgende; while this is Arabic, pure and clear.” – Qur’an 16:103.

Ten tweede; “Everyone of us used to put his shoulder with the shoulder of his companion and his foot with the foot of his companion.” – Sahih al Bukhari, Book 10, Hadith 199. Zoals de New american standard version het vertaalt als shoulder to shoulder. Of andere vertalingen als to worship him of one accord (rabbi rosenborg), wijst dus op Narrated Abu Hurayrah: The Prophet (ﷺ) said: The imam is appointed only to be followed; when he says “Allah is most great,” say “Allah is most great” and do not say “Allah is most great” until he says “Allah is most great.” When he bows; bow; and do not bow until he bows. And when he says “Allah listens to him who praise Him,” say “O Allah, our Lord, to Thee be the praise.” – Sunan Abu Dawud, Book 2, Hadith 213. Het woord dat hier wordt gebruikt is. The Hebrew word used in this case is Ibadow (לְעָבְד֖וֹ), Strong’s #5647.

7; Professor Emeritus of history Jaroslav Pelikan of Yale University writes in his bestseller and very well received Whose Bible is it?,; Sunday riding on a donkey, as the Christian Gospel described his doing in the New Testament, but that he would be followed (almost exactly six centuries later) by the prophet Muhammad, who was a camel driver”. Het gaat om jesaja 21;7 waarbij de septuagint het als volgt leest; “And he saw a chariot with two horsemen, a rider upon an ass, and a rider upon a camel: and he beheld them diligently with much heed” de eerste gaat over Jezus as en de tweede dus over de edele profeet sav.

8; exodus 32:20 mozes verbrand de gouden kalf die aanbeden werd door de israelieten. dit is een voorschaduw profetie van de meer dan 300 afgodbeelden die de profeet sav in de ka’ba zou vernietigen. Hetzelfde doen we zoals de christenen ook te werk gaan met genesis 22 dat dit zou wijzen als een voorschaduw profetie op jezus.

9: Will a group of fishermen turn him into a banquet? Will they divide him among the merchants? [Complete Jewish Bible, Job 40:30]sommigen bijbels (41:1)

Rabbah said in the name of R. Johanan: “The Holy One, blessed be He, will in time to come make a banquet for the righteous from the flesh of Leviathan; for it is said: Companions will make a banquet of it (Job 40:30)” [Babylonian Talmud, Tractate Baba Bathra, Folio 75a]

When Abdullah bin Salam heard the arrival of the Prophet at Medina, he came to him and said, “I am going to ask you about three things which nobody knows except a prophet: What is the first portent of the Hour? What will be the first meal taken by the people of Paradise? Why does a child resemble its father, and why does it resemble its maternal uncle” God’s Messenger said, “Gabriel has just now told me of their answers. The first portent of the Hour will be a fire that will bring together the people from the east to the west; the first meal of the people of Paradise will be the caudate lobe of whale liver. As for the resemblance of the child to its parents: If a man has sexual intercourse with his wife and gets discharge first, the child will resemble the father, and if the woman gets discharge first, the child will resemble her.” On that Abdullah bin Salam said, “I testify that you are the Messenger of God.” [Bukhari, Hadith #3329]

Het is verwonderlijk dat er aan de Profeet(salliAllahu ‘alayhi wa sallam) door een (toenmalige) jood (‘Abdullah Ibn Salaam(radiAllahu ‘anhu) toen hij nog jood was) gevraagd werd wat de eerste maaltijd zou zijn van de mensen van het Paradijs. En dat de Profeet(salliAllahu ‘alayhi wa sallam) antwoordde dat het de staartkwab is van een walvislever. Dit zou dus een speling zijn op de Midrash van Job 40:30. Een speling op wat er in de Talmoed te vinden is, met name dat God een “banket” van het vlees van “Leviathan” (walvis) zal maken voor de rechtsschapenen.

10: Het woord ‘raven’ Komt van de stam “ayin-resh-bet/vet”. Oftewel, ‘ayn-ra-ba (in het Arabisch). Volgens kerkvader Jerome zijn dit de arabieren. A very slight change in the vowel points – עַרְבִּים instead of ערְבִים – yields the meaning “Arabians.”

In the common printed editions of the Vulgate, corvi, ravens, is the word used in this passage; but in 2 Chronicles 21:16 and Nehemiah 4:7, Jerome with propriety renders the original word Arabians. The Arabic version considers Orebim, in this passage, as denoting a people, and not ravens. To these authorities may be added the opinion of the Jewish Commentator Jarchi, who interprets the term in the same manner, conceiving it to be impossible for the Lord’s prophet to receive food from creatures declared unclean by the law,

1 koningen 17:4; “ik heb de arabieren (raven) opgedragen”. Is dus een schaduwprofetie van de geboden en wetten die door God geopenbaard zouden worden aan de arabier de edele profeet SAV.