Home / Authenticiteit van de Bijbel / Drie sterke punten in debat met Evangelisten

Drie sterke punten in debat met Evangelisten

Punt 1;
Welke Pentateuch is authentiek en geïnspireerd? De Hebreeuwse Pentateuch, De Griekse vertaling, of de Sanmartian versie, die onderling talloze verschillen vertonen. De Griekse vertaling en de Samartiaanse versie hebben 900 overeenkomsten die verschillen met de Hebreeuwse versie. En de Samartiaanse versie heeft 6000 verschillen die verschilt van de Hebreeuwse versie. (Mustafa El Azaami, The history of the Quranic Tekst, 243).

 • Deuteronomium 27;4 komt overeen met de Dode Zeerollen en de Samartiaanse Thora en NIET met de Masoretische tekst. Het is een opmerkelijk verschil tussen de Berg Ebal (Masoretische tekst) en de berg Gerizm (Samartiaanse Thora en Dode Zeerollen).
 • Mattheus 12:17-18 komt overeen met de Dode Zee-Rollen en de Masoretische versie en NIET met de Septuagint.
 • Lukas 4:17-18 komt overeen met de Septuagint en NIET met de Dode Zee-Rollen noch de Masoretische versie
 • In Deuteronomium 32;43 staat een toevoeging in de Septuagint, dat niet is opgenomen in de Masoretische tekst.

 

Punt 2;

Hoe kunnen de vier evangeliën geïnspireerd zijn als we niet eens weten welke verzen behoren tot de evangeliën en uit welke tekst de vier evangeliën zijn opgemaakt. Hoe kan een tekst geïnspireerd zijn als we niet weten wat er wel in hoort en wat niet?

 • De doxology in matteus 6;13 is een toevoeging.
 • Marcus 7;16, Matteus 23;14, Acts 8;37, Matteus 16; 2b-3, Johannes 7;53-8;11, 1 johannes 5;7, acts 28;29, Matteus 17;21, Openbaringen 1;8 en 1;11 (de eerste en de laatste) zijn vastgestelde en alom geaccepteerde toevoegingen.
 • Johannes 9;38 waarin staat dat Jezus aanbeden werd ontbreekt in p75, Codex Veronsis en Codex Sinaiticus.
 • Johannes 5;4 ontbreekt in vele vroege manuscripten. Robertson word schrijft het volgende; “All of this verse is wanting in the oldest and best manuscripts like Aleph B C D W 33 Old Syriac, Coptic versions, Latin Vulgate. It is undoubtedly added”.
 • Marcus 16;9-20 is een mogelijke toevoeging zelfs de conservatieve geleerde F.F Bruce geeft aan dat het een toevoeging is.
 • Lucas 23;34a waarin Jezus een smeekbede doet voor zijn vijanden deze ontbreekt in p75, Codex Vaticanus en Codex Bazae. Volgens de website van christenapologeet James White is dit een toevoeging aan het geschrift van Lucas.
 • Matteus 21;44 is een mogelijke toevoeging. Deze ontbreekt in p104 de vroegste manuscript, tevens in de codex Bazae en andere vroege manuscripten.
 • Lucas 22;43-44 is een mogelijke toevoeging. De verzen ontbreken in enkele van de vroegste manuscripten. Volgens tekst criticus Bart d.Ehrman valt het moeilijk te bepalen of het een toevoeging is, het bewijs dat het een toevoeging is weegt volgens Ehrman zwaarder dan dat het geen toevoeging is.

Daarnaast zijn er opmerkelijke verschillen waar te nemen in de manuscripten;

 • In Marcus 1;41 staat in de onze huidige Bijbel en in de meeste manuscripten dat Jezus medelijden kreeg met de verstoten melaatse. In de Codex Bazae echter dat ondersteund wordt door drie Latijnse manuscripten wordt aangegeven dat Jezus geen medelijden had maar juist boos werd. In het Grieks is het een verschil tussen de woorden Splangnistheis en Orgistheis. (Bart d.Ehrman, evolutie van de Bijbel, 150).
 • In Johannes 1;18 bestaan er vier variaties. Sommige manuscripten lezen ‘the only begotten God’, terwijl anderen zeggen ‘Only begotten Son’. Het is duidelijk dat dit twee geheel verschillende lezingen zijn. Zodoende een boek waarvan de lezing niet duidelijk is en onderlinge vele verschillen heeft (zie johannes 1;18 en marcus 1;41 of matteus 19;9, johannes 20;28) kan in onze optiek nooit het woord van God zijn of geïnspireerd door God.

 

Punt 3;
Geen praktijk van memoriseren van de Bijbel in tegenstelling tot de Koran. Geen gecompileerde versie van de Bijbel dat dateert uit de eerste tweede of derde eeuw in tegenstelling tot de Koran. Geen enkele vorm van keten van overleveraars van de Bijbel in tegenstelling tot de Koran dat moetawattir is overgeleverd.