Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Response op David Lebbeus

Response op David Lebbeus

Hij haalt de volgende overlevering aan om te claimen dat de compilatie onder het regime van Ottman ibn Afwan (Moge Allah tevreden met hem zijn) een definitieve compilatie was in tegenstelling tot zijn compilatie onder Abu Bakr Siddiq (moge Allah tevreden met hem zijn). Hierbij probeert hij te bewijzen dat enkele verzen ontbraken in de suhuf van Abu Bakr Siddiq.

Het gaat om de volgende overlevering; “Kharija bin Zaid bin Thabit transmitted from his father, Zaid bin Thabit, “While we were copying the Mushaf I missed an ayah (No. 23 from Sura al- which I used to hear the Prophet reciting. We sought it until it was found with Khuzaima bin Thabit al-Ansari, and then inserted it into its proper sura within the Mushaf.” [al-Bukharl, hadith no. 4988].”

In de Hadieth staat duidelijk het volgende; “which I used to hear the Prophet reciting”. Nogal hilarisch dat David claimt, dat het niet was opgenomen in de suhuf van Abu Bakr Siddiq, terwijl Zayd aangeeft dat hij het van de profeet heeft gehoord. Dus deze verzen zijn geleerd door de profeet(vrede en zegeningen zij met hem) en niet later opgetekend.

Evenzo geen enkele islamitische bron zegt dat er verzen ontbraken in de Suhuf van Abu Bakr Siddiq wij vragen de desbetreffende gast om ook maar 1 islamitische bron aan te halen die zegt dat er verzen ontbraken in de gecompileerde versie van de Koran die ten tijde van Abu Bakr Siddiq tot stand is gekomen.

De uitleg op de bovenstaande hadieth is als volgt; de commissie die onder Ottman ibn Afwan werd opgesteld was een commissie die de Koran verzamelde en daarna vergeleek met de Koran die onder het regime van Abu Bakr Siddiq was gecompileerd. Het was een onafhankelijke compilatie. Niet alleen werd deze met de Koran die bij hafsa bin Omar was vergeleken, maar ook bijvoorbeeld met de mushaf die bij Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) was. (1)

Het volgende wordt overgeleverd door Ibn Shabba;
“Zaid bin Thabit said, “When I was revising [‘Uthman’s independent] Mushaf I discovered that it lacked the ayah ( … J6:-) rY), so I searched among the Muhajirin and the Ansar [for someone who had written it in the Prophet’s presence], till I found it with Khuzaima bin Thabit al-Ansari, So I wrote it down …. Then I revised once more, and did not find anything [questionable]. ‘Uthman then sent to Hafsa and asked to borrow the Suhuf]’which had been entrusted to her; she gave it to him only after he vowed to return it. In comparing these two, I found no discrepancies. So I gave it back to ‘Uthman and he, with an elated spirit, ordered the people to make duplicate copies of the Mushaf.” (2)

De gecompileerde Koran die ten tijde van Abu Bakr Siddiq is uitgevoerd werd ook niet verbrand door Otthman ibn Afwan. Deze is verbrand onder het regime van de Emevieten en niet onder Otthman, mochten er verzen ontbreken in de gecompileerde Koran van Abu Bakr Siddiq dan zou dit op z’n minst aangekaart zijn door Sayyiduna Ali of Muaviyya of Aisha (moge Allah tevreden met hen zijn) gezien het feit dat er geen verschillen waren, werd dit dan ook niet gedaan.

De desbetreffende gast heeft geen enkele kennis over de islam noch over het christendom. Hij is actief op Paltalk waarin hij met een broeder van ons in debat ging. Uit dit korte debat is duidelijk geworden dat hij geen enkel benul heeft waarover hij spreekt. Mochten er broeders zijn die geïnteresseerd zijn, dan kunnen we uiteraard de audio memo uploaden. Zijn naam op Paltalk is ‘DutchChris”.

 

 

 

(1) Mustafa Al Azaami, the history of the Quranic text, 89-91

(2)Mustafa El Azaami, the history of the Quranic Text, 92.