Home / Tag Archives: Deo Volente NL

Tag Archives: Deo Volente NL

Is de Bijbel historisch accuraat?

We lezen in de Bijbel in Lucas 1:5 en daarna in vers 26 dat Jezus as is geboren tijdens het regime van Koning Herod.   Volgens historici en volgens Bijbel commentatoren waaronder Coffman heerste Herod tot vier jaar voor christus en stierf ook in dat jaar. (1)   In matteus 2:16 wordt aangegeven dat Herod opdracht gaf om kinderen te ... Read More »

Was jezus (vrede zij met hem) een christen?

Christenen claimen dat Jezus (vrede zij met hem) een christen was. Als wij moslims zeggen dat hij een vrome moslim was, dan vraagt de christen zich af bestaat hier vanuit de Bijbel enig bewijs voor? Het is niet vanzelfsprekend dat de eerste volgelingen van jezus as christen werden genoemd. Allereerst de naam christ wordt in het OT zelfs toegekend aan ... Read More »

Evangelistische inconsistentie; fabeltjes in de islam!

Een groep evangelisten die eerder in debat zijn gegaan met ons claimen dat er vele fabeltjes zitten in de Islam. Ze citeren uit de hadieth van de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en enkele Koran passages die volgens hen zouden duiden dat er fabeltjes zijn overgeleverd in de Islam. In de desbetreffende artikel komt allereerst zwakke overleveringen ... Read More »

Manuscript verschillen in Lucas 6;1-6

Schaff’s popular commentary of the new testament staat het volgende; “Luke 6:5. In one of the old manuscripts, this verse is placed after Luke 6:10, and instead”. In deze manuscript (codex Bazae) begint vers vijf van hoofdstuk 6 dus pas na vers tien. In de Codex Bazae een manuscript daterend uit de vijfde eeuw is er een toevoeging dat ook ... Read More »

Drie sterke punten in debat met Evangelisten

Punt 1; Welke Pentateuch is authentiek en geïnspireerd? De Hebreeuwse Pentateuch, De Griekse vertaling, of de Sanmartian versie, die onderling talloze verschillen vertonen. De Griekse vertaling en de Samartiaanse versie hebben 900 overeenkomsten die verschillen met de Hebreeuwse versie. En de Samartiaanse versie heeft 6000 verschillen die verschilt van de Hebreeuwse versie. (Mustafa El Azaami, The history of the Quranic ... Read More »

Zegt de ongelovige Thomas in johannes 20;28 dat Jezus God is?

De christenen claimen dat de ongelovige Thomas jezus duidelijk ‘ho theos’ noemde wat ’the God’ betekent. Aangezien uit de tekst niet valt op te maken dat Jezus bezwaar tekende zou Jezus wel God moeten zijn, aldus de claim van de christenen. Dit zou in vers 28 van hoofstuk 20 van johannes staan; “28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: ... Read More »

Matteus 6:13 bevat een toevoeging

De zogenoemde ‘doxology’ die voorkomt in Matteus 6:13 is een toevoeging. Het gaat om het volgende stukje; “Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen”. Adam Clarke zegt het volgende in zijn commentaar; “for thine is the kingdom, etc. – The whole of this doxology is rejected by Wetstein, Griesbach, and the ... Read More »

In debat/gesprek met Deo Volente NL

Wij zijn in debat/gesprek gegaan met een Evangelisten groep bekend onder de naam ‘Deo Volente’. Het gesprek heeft 2,5 uur geduurd en heeft plaatsgevonden in S’Hertogenbosch. Het feit dat de evangelisten de video niet hebben gedeeld, zegt voldoende dat Team Answering-Christianity voldoende in petto heeft om Evangelisten te weerleggen en te voorzien van gegronde argumenten. De groepering is actief op ... Read More »

Kerkvader Jerome en veranderingen aan de Thora

Paulus schrijft het volgende in galatan 3:10; Vervloekt is een ieder die niet blijft in alle dingen die in de boekrol der Wet geschreven staan om ze te volbrengen.” Deze passage heeft Paulus overgenomen van deuteronomium 27:26, echter citeert Paulus deze passage dat niet overeenkomt met de masoretische tekst. In de Masoretische tekst lezen we het volgende ‘Deuteronomium 27:26’; ‘Vervloekt ... Read More »

Response op het artikel Paulus vs Mohammed

Een vooraanstaande evangelist claimt dat de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) meerdere malen een poging heeft gedaan tot zelfmoord Hierbij baseert de evangelist zich op de volgende overlevering; “But after a few days Waraqa died and the Divine Inspiration was also paused for a while and the Prophet became so sad as we have heard that he ... Read More »