Home / Author Archives: Admin

Author Archives: Admin

Profetieën die verloren zijn gegaan volgens de kerkvaders deel 1

In 1 korinthiers 2:9 schrijft Paulus het volgende: “Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.” Volgens de Pulpit commentary beschouwde Chrysostomos (4e eeuw) dit als een verloren profetie, gezien het feit dat het niet voorkomt ... Read More »

Het geschil tussen Petrus en Paulus

In Paul’s brief naar de galaten schrijft hij het voogende; “11 En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.” (Gal 2;11). Petrus handelde in de ogen van Paulus als hypocriet door zelf niet de wet te volgen maar dit wel te eisen van de bekeerde heidenen. Echter handelde Paulus zelf ... Read More »

Zijn de handelingen van de apostelen betrouwbaar?

Barton L. Mack schrijft in zijn werk ” Wie schreven het nieuwe testament werkelijk” op bladzijde 109 het volgende; “In het algemeen zijn lukas vehalen over paulus missie aanvechtbaar. Zij werden verteld ter ondersteuning van lucas eigen theorie over het begin van het christendom en stemmen niet overeen met wat paulus zegt over dezelfde plaatsen en gebeurtenissen”. In Acts 15; ... Read More »

Zei Abdullah ibn Masoud (vrede zij met hem) dat de moslims niet de mushaf van zayd moesten kopiëren en dat zijn recitatie niet gevolgd diende te worden?

O you Muslim people! Avoid copying the Mushaf and recitation of this man. By Allah! When I accepted Islam he was but in the loins of a disbelieving man’–meaning Zaid bin Thabit–and it was regarding this that Abdullah bin Masoud said: ‘O people of Al- Iraq! Keep the Musahif that are with you, and conceal them.” (Jami At-Tirmidhi 3104) Het ... Read More »

Is Jesaja 9:6 van toepassing op Jezus(vrede zij met hem) ?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »