Home / Paulus en het christendom / Heeft Paulus het christendom veranderd?

Heeft Paulus het christendom veranderd?

1) De Encyclopedia Britannica beschrijft de situatie van Paulus als volgt; “Een groep onder de schrijvers vertegenwoordigd door bijvoorbeeld W. Wrede, die op geen enkele wijze zich uitsprak tegen Paulus, claimen dat Paulus het christendom zodanig heeft veranderd dat hij de 2e stichter is geworden (van de religie). In werkelijkheid is hij de stichter van het ‘kerkelijke christendom’ wat totaal verschillend is vergeleken met het christendom wat onderwezen werd door Jezus. Zij zeiden volg Jezus of Paulus, maar men kan beiden niet tegelijkertijd volgen.

2) Alhoewel von Loewinch een sterke voorstander is van Paulus, onderschrijft hij de volgende verklaring van W. Vrede: “Paulus scheidde het christendom van het jodendom en gaf het een aparte vorm. Dus, is hij de stichter van de kerken die gebouwd werden in de naam van Jezus.

Verderop schrijft von Loewinch: “Als Paulus niet bestond dan zou het christendom een sekte van het jodendom zijn geweest en niet een universele religie

3) James Mackinon een bekende christelijke geleerde waarvan niet gezegd kan worden dat hij een tegenstander van Paulus is, verklaart zelf het volgende;

“De gedachtegang is volledig zijn eigen. Of het correspondeert met de geest van Jezus is niet zo van belang ondanks zijn claim van directe openbaring, tegelijkertijd, Jezus’s opvatting over de wet is in geen gelijke met die van Paulus… In dit opzicht is de claim van Paulus dat hij zijn openbaring ontving van Christus problematisch te noemen.”

4) Een andere biograaf van Paulus, Foakes Jackson, een voorstander, geeft uiteindelijk toe na het bestuderen van de inzichten van zijn tegenstanders; “Als er geen Paulus was dan zou het christendom anders zijn geweest. En als er geen Jezus was geweest dan was het bestaan van het christendom onmogelijk geweest.”

5) In 1953 is een boek genaamd “The narene gospel restored” gepubliceerd in Amerika. Het boek is gezamenlijk geschreven door Robert Graves en Joshua Fodro. Laatstgenoemde was een zoon van een welbekende bisschop. In de inleiding van dit boek, is een gedetailleerde kritiek van Paulus ondernomen waarbij bewezen wordt dat Paulus een groot deel van de leer van Jezus heeft vervalst en dat de discipelen om deze reden niet tevreden over hem waren.

6) In de tweede eeuw van het christelijke tijdperk benoemd Irenaeus een sekte die bekend staat aks Nazarine Ebionites. J.M. Robertson schrijft hierover het volgende; Deze mensen ontkenden de goddelijkheid van Jezus en accepteerde Paulus niet als een apostel.

7) Maurice Bucaille zegt op pagina 52 van zijn boek genaamd, “The Quran, the Bible and science”: “Paulus is de meest controversiële figuur in het christendom, hij werd gezien als een verrader van Jezus’s leer door de familie van Jezus en de apostelen van Jezus die bleven in een cirkel in Jeruzalem om James. Hij heeft Jezus nooit gekend gedurende zijn leven en hij bewees de geldigheid van zijn missie door aan te halen dat Jezus gedurende zijn dood voor hem verscheen onderweg naar Damascus.