Home / Actualiteit en het christendom / Steniging in de Bijbel

Steniging in de Bijbel

In psalm 19 vers 8 staat het volgende;

“8 De wet van de Heer is volmaakt
en richt de mensen op God.
De woorden van de Heer zijn te vertrouwen
en geven de mensen wijs”.

Daarnaast lezen we in psalm 111 vers 7-8:

“7 Mem. De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel; Nun. al Zijn bevelen zijn getrouw.
8 Samech. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid; Ain. zijnde gedaan in waarheid en oprechtigheid”.

De Bijbelverzen vertellen ons dat de wetten volmaakt en eeuwig zijn. In het Bijbelboek ‘Numeri’ lezen we dat Mozes iemand stenigt die de Sabbat heeft geschonden. Het is nogal hypocriet van de hedendaagse christenen om te pleitten dat steniging ‘barbaars’ zou zijn, terwijl het tot Gods volmaakte wetten behoort, volgens de Bijbel (OT).

We lezen het volgende in de Bijbel.

Numeri 15:32-36


Als nu de kinderen Israels in de woestijn waren, zo vonden zij een man, hout lezende op den sabbatdag.
En die hem vonden, hout lezende, brachten hem tot Mozes, en tot Aaron, en tot de ganse vergadering.
En zij stelden hem in bewaring; want het was niet verklaard, wat hem gedaan zou worden.
Zo zeide de Heere tot Mozes: Die man zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger.
Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met stenen, dat hij stierf, gelijk als de Heere Mozes geboden had.