Home / Authenticiteit van de Bijbel / Zijn de Dode Zeerollen een bewijs voor de christenen?

Zijn de Dode Zeerollen een bewijs voor de christenen?

De Dode Zeerollen zijn mansucripten van de Tanakh die gevonden zijn in Qumran. De manuscripten dateren uit de tijd voor de komst van Jezus (vrede zij met hem). Volgens de christenen zouden de Dode Zeerollen bewijs vormen dat de Tanakh niet is veranderd.

Deze conclusie is echter incorrect.

Ten eerste zijn de Dode Zeerollen niet allesomvattend, dit houdt in dat er enkele manuscripten zijn gevonden uit elk boek dat voorkomt in het huidige Oude Testament, maar dat de gehele Tanakh niet in manuscriptvorm gevonden is.

Ten tweede zien we dat de Bijbelauteurs (Matteus, Lucas, Paulus en Johannes) citeerden uit een Tanakh die niet altijd overeenkomt met de gevonden manuscripten in Qumran. Een goed voorbeeld hiervan is Matteus 12:21 die niet correspondeert met de Masoretische tekst noch met de Dode Zeerollen, maar enkel met de Septuagint.

Ten slotte betekent dit dat de claim van de christenen dat er slechts 1 gangbare versie was van de Tanakh ongegrond is. We zien dat de tekst waaruit de Bijbelauteurs citeerden in enkele gevallen overeenkomt met de masoretische tekst, maar in andere gevallen met de septuagint.

Mattheus 12:17-18 komt overeen met de Dode Zee-Rollen en de Masoretische versie en NIET met de Septuagint.
Lukas 4:17-18 komt overeen met de Septuagint en NIET de Dode Zee-Rollen noch de Masoretische versie.