Home / Authenticiteit van de Bijbel / Profetieën die verloren zijn gegaan volgens de kerkvaders deel 1

Profetieën die verloren zijn gegaan volgens de kerkvaders deel 1

In 1 korinthiers 2:9 schrijft Paulus het volgende:

“Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.”

Volgens de Pulpit commentary beschouwde Chrysostomos (4e eeuw) dit als een verloren profetie, gezien het feit dat het niet voorkomt in de huidige Oude Testament. (1)

In de commentaar van Albert Notes staat het volgende; “The words are found in the apocryphal books of Elijah; and Origen and Jerome supposed that Paul quoted from those books”.

In Ellicott’s Commentary lezen we het volgende; “Chrysostom also suggests that it may be a reference, not to a writing, but to historical facts, as in Matthew 2:23.”

In Hodges Commentary staat het volgende wat betreft de claim van sommige evangelisten dat Paul hier Jesaja 64;4 citeerde of een enkele verzen in combinatie met Jesaja 64;4; “it cannot be admitted that Paul intended to quote either some book now lost, or some apocryphal writing. If it be assumed that he intended to quote Isaiah 64:4 the difficulty is twofold, first, the language or words are different, and secondly, the sense is different”.

 

Chrysostomos geeft aan in zijn werk op volume 9 dat bepaalde canonieke werken verloren zijn gegaan doordat joden deze opzettelijk hebben verbrand. (2)

(1) http://biblehub.com/1_corinthians/2-9.htm
(2) Rahmatullah Karanwi, Izhar ul Haqq, part 3, 3-104