Home / Christendom en het monotheisme / Is Jesaja 9:6 van toepassing op Jezus(vrede zij met hem) ?

Is Jesaja 9:6 van toepassing op Jezus(vrede zij met hem) ?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij Moslims zijn.” [Surah Ali-‘Imraan : Ayah 64]

 

Isaiah 9:6 : For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.1

Y’shayahu2 9:6 :כִּי יֶלֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּן נִתַּן לָנוּ וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה עַל שִׁכְמוֹ וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ אֵל גִּבּוֹר אֲבִי עַד שַׂר שָׁלוֹם3. Ik heb hier ook de Hebreeuwse versie geplaatst van het vers, we zullen later zien waarom. Voor de volledige transliteratie van het vers, lees voetnoot 3.

 

Sommige mensen (in het bijzonder sommige Christenen) claimen dat Jezus(vrede zij met hem) het kind is in Jesaja 9:6. Hier is er sprake van wensdenken4  en misleiding door middel van een verkeerde vertaling vanuit het Hebreeuws. Ik heb bewust gekozen voor een Engelse vertaling omdat ik persoonlijk vind dat de Bijbel beter vertaald is in het Engels. In ieder geval, we gaan nu het vers eens zorgvuldig analyseren. Ik zal hier dus, in shaa Allah5, gaan aantonen waarom Jezus(‘alayhi salam)6 dat niet kan zijn.

 

Eerder heb ik dus gezegd dat we later zullen zien waarom ik de Hebreeuwse versie geplaatst heb van het vers, nu zal ik dat dus laten zien waarom. Nogmaals, hier is dus de Hebreeuwse versie van het desbetreffende vers : כִּי יֶלֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּן נִתַּן לָנוּ וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה עַל שִׁכְמוֹ וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ אֵל גִּבּוֹר אֲבִי עַד שַׂר שָׁלוֹם. Ik wil me nu vooral gaan focussen op het woordje יֻלַּד oftewel Yulad. Yulad is VERLEDEN TIJD van Yalad. Het gaat altijd om een gebeurtenis in het verleden, in dit geval, dat een kind al geboren was. Het is niet zo dat het gaat om een gebeurtenis in de toekomst, in dit geval, dat een kind nog geboren moet worden. Hieronder zijn er een aantal bijbelverzen waarin het woordje Yulad wordt gebruikt. Ik maak hier gebruik van de English Standard Version, oftewel de ESV-vertaling :

 

Genesis 4:26 : “To Seth also a son WAS BORN (יֻלַּד), and he called his name Enosh. At that time people began to call upon the name of the LORD.”

 

Genesis 46:22 : “These are the sons of Rachel, who WERE BORN (יֻלַּד) to Jacob—fourteen persons in all.”

 

Judges 18:29 : “And they named the city Dan, after the name of Dan their ancestor, who WAS BORN (יֻלַּד) to Israel; but the name of the city was Laish at the first.”

 

1 Chronicles 1:19 : “To Eber WERE BORN (יֻלַּד) two sons: the name of the one was Peleg (for in his days the earth was divided), and his brother’s name was Joktan.”

 

Psalms 87:5 : “Indeed, of Zion it will be said, “This one and that one WERE BORN (יֻלַּד) in her, and the Most High himself will establish her.”

 

Jeremiah 20:157 : “Cursed be the man who brought the news to my father, “A son IS BORN (יֻלַּד) to you,” making him very glad.” Lees nummer 6 voor een eventuele weerlegging op dit vers.

 

Ruth 4:178 : “And the women of the neighborhood gave him a name, saying, “A son HAS BEEN BORN (יֻלַּד) to Naomi.” They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David.” Lees nummer 5 voor een eventuele verduidelijking op het vers.

 

Zoals men kan zien wijst het woord Yulad/יֻלַּד naar een gebeurtenis die haar oorsprong kent in het verleden. Het verwijst niet naar een gebeurtenis die haar oorsprong kent in de toekomst. Ook niet in Jesaja 9:6. De vertalingen die dus “will be born” gebruiken9 vallen dus allemaal weg. Het geboorte van dat kind in Jesaja 9:6 kent zijn oorsprong in het verleden. Dat impliceert dus dat het geboorte van dat kind al plaatsvond, met andere woorden, het gaat niet om een kind dat nog geboren moet worden.

 

 

Nu wil ik me gaan focussen op het woord Vaiyikra/וַיִּקְרָ֨א. Ook dit is VERLEDEN TIJD van het woord Kara/קָרָא10 –> noemen, (voor)lezen, reciteren, verkondigen, (uit)roepen. Vaiyikra betekent “(and) he was called” of “(and) he called”. Het kan niet zijn dat Vaiyikra slaat op iets in de toekomst zoals “(and) he shall call” of “(and) he shall be called”. Trouwens, de benaming van het derde boek van de Thora11; Leviticus12; is van Griekse/Latijnse oorsprong. De Hebreeuwse benaming is Vaiyikra en is afkomstig van het allereerste vers in Leviticus 1 : “Vaiyikra el Mosheh13” — “And He(wijzend naar YHWH) CALLED unto Moses”. Verleden tijd. Hieronder zijn er een aantal voorbeeldjes van verzen waarin Vaiyikra wordt gebruikt. Nogmaals, ook hier maken we weer gebruik van de ESV-vertaling :

 

Genesis 4:24 : “To Seth also a son was born, AND HE CALLED (וַיִּקְרָ֣א) his name Enosh. At that time people began to call upon the name of the LORD.”

 

Exodus 2:22 : “She gave birth to a son, AND HE CALLED (וַיִּקְרָ֣א) his name Gershom, for he said, “I have been a sojourner in a foreign land.”

 

Leviticus 10:4 : “AND MOSES CALLED (וַיִּקְרָ֣א) Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said to them, “Come near; carry your brothers away from the front of the sanctuary and out of the camp.”

 

Numbers 12:5 : “And the LORD came down in a pillar of cloud and stood at the entrance of the tent AND CALLED (וַיִּקְרָ֣א) Aaron and Miriam, and they both came forward.”

 

Deuteronomy 3:14 : “Jair the Manassite took all the region of Argob, that is, Bashan, as far as the border of the Geshurites and the Maacathites, AND CALLED (וַיִּקְרָ֣א) the villages after his own name, Havvoth-jair, as it is to this day.)”

 

Ook hier kan men dus zien dat het woord Vaiyikra/וַיִּקְרָ֣א verwijst naar een gebeurtenis die haar oorsprong kent in het verleden. Het verwijst niet naar een gebeurtenis die haar oorsprong in de toekomst kent, ook niet in Jesaja 9:6. Het is altijd een verwijzing naar (iets van/in) het verleden, het moet dan vertaald worden als “(and) he called”, “(and) he was called” of “is called” waarbij de context verwijst naar een gebeurtenis in het verleden. De vertalingen die dus “will/shall be called/named” gebruiken14 vallen dus allemaal weg. De vraag die ik mij dan hierbij stel is waarom dat ze het zo vertalen ? Hebben ze een bepaalde agenda dat ze het bewust zo (verkeerd) vertalen ? Who knows …

 

Korte samenvatting : Zoals we al hebben gezien is er hier sprake van het wensdenken en een verdraaiing door middel van een (bewuste ?) foute vertaling. In het ergste geval worden zowel יֻלַּד als וַיִּקְרָ֣א vertaald naar de toekomende tijd, in het minst ergst geval wordt enkel וַיִּקְרָ֣א vertaald naar de toekomende tijd. In ieder geval is het onmogelijk dat beiden woordjes wijzen naar een gebeurtenis in de toekomst aangezien beiden woorden altijd wijzen naar een gebeurtenis in het verleden.

 

Reflectie : Het woord Vaiyikra/וַיִּקְרָ֣א komt 201 keer voor in de Bijbel.15 Van die 201 keer wordt het woordje 176 keer vertaald als “(and/he/was) called”, allemaal naar de verleden tijd. 24 keer wordt het vertaald als iets anders dan “(and/he/was) called”, maar toch is dat woord nog altijd in de verleden tijd ! Er is maar 1 vers, slechts 1 vers waar het woordje ineens naar de toekomende tijd wordt vertaald, en dat is Jesaja 9:6.  200 keer wordt het woordje Vaiyikra vertaald naar de verleden tijd, alléén héél toevallig in Jesaja 9:6 niet. Let that sink in for a moment16. Ik neem aan dat ik niets méér hoef te zeggen dan dat hier duidelijk sprake is van een bewuste ‘verkrachting17‘ van het woord in het vers. Voor de rest laat ik het over aan de lezer om dat te beslissen … Hieronder heb je een overzicht :

 

Genesis 1:5 – Genesis 21:33 = 20 keer. 19 keer “called”, allemaal verleden tijd. 1 keer niet “called”, maar wel verleden tijd –> Genesis 2:20.

Genesis 21:33 – Genesis 33:20 = 20 keer. 20 keer “called”, allemaal verleden tijd.

Genesis 33:20 – Exodus 8:25 = 20 keer. 19 keer “called”, allemaal verleden tijd. 1 keer niet “called”, maar wel verleden tijd –> Genesis 45:1.

Exodus 8:25 – Numeri 11:34 = 20 keer. 17 keer “called”, allemaal verleden tijd. 3 keer niet “called”, maar wel verleden tijd –> Exodus 24:7, Exodus 32:5 & Exodus 34:6.

Numeri 11:34 – Richteren 6:24 = 20 keer. 20 keer “called”, allemaal verleden tijd.

Richteren 6:24 – 1 Samuël 26:14 = 20 keer. 19 keer “called”, allemaal verleden tijd. 1 keer niet “called”, maar wel verleden tijd –> 1 Samuël 17:8.

1 Samuël 26:14 – 1 Koningen 1:9 = 20 keer. 19 keer “called”, allemaal verleden tijd. 1 keer niet “called”, maar wel verleden tijd –> 2 Samuël 13:23.

1 Koningen 1:9 – 2 Koningen 4:36 = 20 keer. 18 keer “called”, allemaal verleden tijd. 2 keer niet “called”, maar wel verleden tijd –> 1 Koningen 13:2 & 1 Koningen 13:21.

2 Koningen 4:36 – 2 Kronieken 24:6 = 20 keer. 15 keer “called”, allemaal verleden tijd. 5 keer niet “called”, maar wel verleden tijd –> 2 Koningen 18:28, 2 Koningen 20:11, 2 Koningen 23:2, 2 Koningen 23:17 & 2 Kronieken 20:3.

2 Kronieken 24:6 – Jonah 3:4 = 21 keer. Exclusief Jesaja 9:6, 20 keer. 10 keer “called”, allemaal verleden tijd. 10 keer niet called maar wel verleden tijd –> 2 Kronieken 34:18, 2 Kronieken 34:30, Nehemiah 8:3, Nehemiah 8:18, Esther 6:11, Jesaja 36:13, Jeremiah 29:29, Jeremiah 36:15, Ezekiël 9:1 & Jonah 3:4. 1 keer ineens toekomende tijd ‘shall be called’ –> Jesaja 9:6 (het is denk ik wel duidelijk waarom).

 

Het enige excuus is dat er sprake is van een Prophetic Perfect Tense18. Dat is eigenlijk dat een bepaalde profetie zodanig wordt omschreven dat die toekomstige gebeurtenissen worden beschreven in de verleden tijd. Eén probleem. Daarmee moet je dus bewijzen dat er hier wel überhaupt sprake is van een profetie in Jesaja 9:6 over een kind dat nog geboren moet worden.

 

Het bewijslast ligt nu bij de Christenen/Joden om ons aan te tonen dat hier sprake is van een profetie in Jesaja 9:6. Vers 7 is een profetie over het kind in Jesaja 9:6, het kind dat al geboren is. Vers 7 is dan totaal géén bewijs dat het zou gaan om een kind in de toekomst. Ik verwijs de lezer door naar deel 2 waar ik dit onderwerp dus verder behandel. [Hier een link naar Deel 2 in shaa Allah binnenkort]. Verder vraag ik ook aan de mensen die zoiets claimen, of die namen ‘pele yoetz, el gibbor, avi ad, sar shalom’ letterlijk zijn of figuurlijk zijn ?

 

Indien ze letterlijk zijn : Waar werd Jezus(‘alayhi salam) in het Nieuw-Testament ‘avi ad’ genoemd ? Sinds wanneer is Jezus(‘alayhi salam) de ‘everlasting FATHER’ ? Is dat niet in tegenstrijd met het volgende “Neither CONFOUNDING the Persons, nor dividing the Substance” vanuit de Geloofsbelijdenis van Athanasius19 ?

 

Indien ze figuurlijk zijn :  Dan zou dat dus betekenen dat het kind niet letterlijk God is. Als je zegt dat hij niet letterlijk zo genoemd zal worden maar dat die attributen wel letterlijk zijn, dan zit je nog altijd met een probleem. Sinds wanneer is Jezus(‘alayhi salam) de ‘everlasting father’ ? Is dat niet in tegenstrijd met de Drie-éénheid20 ?

 

Zoals je al kan zien zijn er wel meerdere problemen naast die verdraaiingen van de tekst.

 

Ihdinaa as-siratal-mustaqiem21

 

 

———————————————————————————————————————-

Voetnoten

 

[1] Dit is de English Standard Version, beter bekend als de ESV-vertaling.

[2] Y’shayahu : Hebreeuws voor Jesaja.

[3] Dit is de volledige transliteratie van Jesaja 9:6 : “ki yeled yulad lanu ben nittan lanu vattehi hammmisrah al shichmo vaiyikra shemo pele yoetz el gibbor avi ad sar shalom”

[4] Wensdenken : Wensdenken is datgene wat men wenst als waar beschouwen, met voorbijgaan van de feiten.

[5] In shaa Allah : Arabisch voor “als God het wilt”.

[6] ‘Alayhi salam : Arabisch voor “vrede zij met hem”.

[7] Jeremiah 20:15 : Dit is een eventuele weerlegging op sommige mensen die Jeremiah 20:15 gebruiken als “bewijs” dat “yulad” niet alléén voor bepaalde gebeurtenissen in het verleden wordt gebruikt. Ten eerste is dat absurd aangezien het kind in Jeremiah 20:15 al geboren werd/was –> vervloekt is de man die het nieuws bracht naar mijn vader  zeggende : “U is een zoon geboren”, verblijdende hem grotelijks. Het gaat om een kind dat al geboren is, ongeacht of het binnen een uur of binnen een dag plaatsvond, het punt is namelijk dat het kind al geboren is. Het gaat dus om een gebeurtenis in het verleden aangezien het kind al geboren is, en dat daarna pas de man het nieuws bracht  naar ‘zijn’ vader. Dit gaat helemaal niet om een zoon die nog niet geboren is, anders zou er “a son WILL BE born to you” of “een zoon ZAL u geboren worden” moeten staan.

[8] Ruth 4:17 : Dit is een eventuele verduidelijking omtrent Ruth 4:17. Ook hier is er sprake van een kind dat al geboren was. Een duidelijke verwijzing naar een kind dat al geboren was, met andere woorden, ook hier gaat het dus om een verwijzing naar een gebeurtenis in het verleden. Ook hier gaat het helemaal niet om een kind dat nog niet geboren is, anders zou er “a son WILL BE born to Naomi” moeten staan.

[9] De New American Standard Bible, Holman Christian Standard Bible, God’s Word Translation en de New American Standard 1977 vallen dus allemaal weg.

[10] Kara/קָרָא : Vergelijkbaar met het Arabische Qara’a dat ook ‘reciteren, (voor)lezen, …’ betekent. Arabisch en Hebreeuws zijn Semitische talen, daarom dat er ook véél overeenkomsten zijn tussen deze 2 mooie talen.

[11] De eerste vijf boeken van de Bijbel : Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

[12] Leviticus : Is het derde boek van de Thora. Het woord ‘Leviticus’ is van Griekse/Latijnse oorsprong. De Hebreeuwse benaming is ‘Vaiyikra’.

[13] Mosheh : Hebreeuws voor Mozes(vrede zij met hem).

[14] De New International Version, New Living Translation, English Standard Version, New American Standard Bible, King James Bible, Holman Christian Standard Bible, God’s Word Translation, New American Standard 1977, Jubilee Bible 2000, King James 2000 Bible, American King James Version, American Standard Version, Douay-Rheims Bible, English Revised Version, Webster’s Bible Translation en de World English Bible. Dit zijn enkel de vertalingen waar ik mee bekend ben, het kan zeker goed zijn dat er nog vele andere vertalingen “will/shall be called/named” gebruiken.

[15] http://biblehub.com/hebrew/vaiyikra_7121.htm

[16] Let that sink in for a moment : Laat dat eventjes doordringen — het feit dat hier duidelijk sprake is van een bewuste verdraaiing van het woord in het vers.

[17] ‘Verkrachting’ van het woord in het vers : Ander woord voor verdraaiing van het woord in het vers.

[18] Prophetic Perfect Tense : Profetische Voltooid Tegenwoordige Tijd.

[19] http://www.newadvent.org/cathen/02033b.htm

[20] De Drie-éénheid : De Drie-éénheid is de theologische opvatting of leer binnen véél takken van het Christendom dat 1 God bestaat in 3 verschillende personen die ook allen God zijn. Deze 3 verschillende personen zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader is niet de Zoon noch de Heilige Geest. De Zoon is niet de Vader noch de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet de Vader noch de Zoon. Hoewel het lijkt op 3 verschillende Goden zien de Christenen (die in de Drie-éénheid geloven) dat niet als zodanig.

[21] Ihdinaa as-siratal-mustaqiem : Arabisch voor ‘leid ons op het rechte pad’. Het is vers 6 van Surah Al-Fatihaa (hoofdstuk 1).