Home / Info over Islam / Bevat Surah 28:48 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bevat Surah 28:48 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

In Surah 28:48 staat er het volgende:

28:48 Maar toen Onze waarheid tot hen kwam, zeiden ze: “Waarom is hem (Mohammed) niet hetzelfde gegeven als datgeen wat aan Moesa was gegeven?” Verworpen ze (de ongelovigen) dan niet datgeen wat aan Moesa werd gegeven?! Ze zeiden: “Dit zijn twee werken van magie (Sihraani), die elkaar helpen en steunen.” En ze zeiden: “Voorzeker, Wij geloven in niets!” [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr & Ibn Aamir]

28:48 Maar toen Onze waarheid tot hen kwam, zeiden ze: “Waarom is hem (Mohammed) niet hetzelfde gegeven als datgeen wat aan Moesa was gegeven?” Verworpen ze (de ongelovigen) dan niet datgeen wat aan Moesa werd gegeven?! Ze zeiden: “Dit zijn twee magiërs (Sahiraani), die elkaar helpen en steunen.” En ze zeiden: “Voorzeker, Wij geloven in niets!” [Qira’aat van ‘Asim, Hamzah en Al-Kisaa’i]

Eén van de varianten zegt dat de ongelovigen zeiden als weerwoord nadat de waarheid van God tot hen kwam – ‘dit zijn twee werken van magie (Sihraani)’ terwijl er in de ander variant staat dat de ongelovigen zeiden ‘dit zijn twee magiërs (Saahirani)’. Is dit noodzakelijk een tegenstrijdigheid? Nee. Er is pas sprake van een tegenstrijdigheid wanneer iets A en niet-A is op hetzelfde moment. Dit is ook wat de wet van noncontradictie ons leert. Dit is hier niet het geval omdat er een manier is om die twee variante lezingen in Surah 28:48 met elkaar te harmoniseren.

Harmonisatie: In de Qira’ah waar er Sihraani – twee werken van magie – staat is dit in referentie naar de boodschappen/openbaringen die Mozes en Muhammad (vrede zij met hen) ontvingen van God. In de Qira’ah waar er Saahiraani – twee magiërs – staat is dit in referentie naar de personen die de desbetreffende boodschappen/openbaringen van God ontvingen. Ze zijn aansluitend aan elkaar en past ook prima binnen de context van het vers aangezien de ongelovigen hier de boodschappen/openbaringen van God in diskrediet proberen te brengen als zijnde ‘werken van magie’ (Sihraani) omdat ze zogenaamd afkomstig zouden zijn van ‘magiërs’ (Saahiraani) – immers, een magiër voert ook werken van magie uit – in tegenstelling tot God Zelf.