Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel / De manuscripten van de Thora en verschillen in de wet.

De manuscripten van de Thora en verschillen in de wet.

Deuteronomium 10:4 Toen schreef Hij op de tafelen, naar het eerste schrift, de tien woorden, die de HEERE, ten dage der verzameling, op den berg, uit het midden des vuurs, tot ulieden gesproken had; en de HEERE gaf ze mij.

Exodus 24 Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen.4Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op. Hij stond ’s morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël.

”Exodus 34;28: 28Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden

John 10:34Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden?

35 Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd

Gills expostion on the bible; nd the Scripture cannot be broken; or be made null and void; whatever that says is true, there is no contradicting it, or objecting to it: it is a Jewish way of speaking, much used in the Talmud (y); when one doctor has produced an argument, or instance, in any point of debate, another says, , “it may be broken”; or objected to, in such and such a manner, and be refuted: but the Scripture cannot be broken, that is not to be objected to, there can be no confutation of that.

2 Timothy 3:16, NLT: “All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right.

God schrijft in sommige gevallen zelf de wet op zoals in het geval van de tien geboden waarbij hij het dus volgens het ot met zijn vinger schreef. Of in andere gevallen droeg hij de wet op zoals in exodus 21 staat. Volgens het Nieuwe Testament zijn de voorgaande geschriften geïnspireerd, daarnaast zegt Johannes in hoofdstuk 10 dat het de woord van God is en dat deze niet van kracht beroofd kan worden. Dus dat er geen tegenstrijdigheid in zit.

Naar aanleiding van deze uitspraken vragen wij de christenen er staan in de manuscripten verschillen in de wet, toegevoegde woorden, verschillen in verhalen, hoe kan dat? En welke wet en verhalen met welke bewoording heeft God geopenbaard aan mozes as (zie exodus 24)? De wet die in johannes 10 wordt genoemd omvat de gehele oude testament volgens de christelijke commentators gezien het feit dat jezus het stukje uit de psalmen citeert. Mijn vraag aan de christenen, jullie accepteren allemaal tegenstrijdigheden in de Bijbel, hoe is dit in overeenstemming met johannes 10?

1 Kronieken 19:18 And the Syrians fled before Israel, and David killed of the Syrians the men of 7,000 chariots and 40,000 foot soldiers, and put to death also Shophach the commander of their army.

2 Samuël 10:18 And the Syrians fled before Israel, and David killed of the Syrians the men of 700 chariots, and 40,000 horsemen, and wounded Shobach the commander of their army, so that he died there.

De Pulpit commentary geeft zelfs het volgende toe: “… It is impossible to reconcile these conflicting numbers, …”Daarnaast wat betreft de verschillen in wet die voorkomen in de manuscripten. In leviticus 11:25 komt er een toevoeging voor in de Dode Zeerollen die ontbreekt in de septuagint en masoretische tekst.

De tekst luidt als volgt in de dode zeerollen;

25 Whoever carries any part of their carcass shall wash his clothes and wash himself in water, and be unclean until the evening. (1)

En het stukje ‘and wash himself in water’ is aanwezig in de DZR en de Samaritaanse Pentateuch. Niet in de Masoretische tekst noch in de LXX. (2)

Dit is een verschil in de wet. Een verschil in WET — de één zegt dat men zichzelf ook moet wassen met water, de ander niet. Een tweede verschil tussen de Dode Zeerollen en een verschil in de wet is deuteronomium 16:8. Waarbij in de Dode Zeerollen wordt aangegeven dat je 7 dagen ongedesemd brood moet eten, terwijl de Masoretische tekst en Septuagint 6 dagen aangeven.

DZR: Deuteronomium 16:8 8 SEVEN days you shall eat unleavened bread. On the seventh day shall be a solemn assembly to Yahweh your God. You shall do no work on it.

De LXX, MT en SP zeggen allemaal 8 SIX days you shall eat unleavened bread. On the seventh day shall be a solemn assembly to Yahweh your God. You shall do no work on i

(1) http://dss.collections.imj.org.il

(2) https://biblehub.com/text/leviticus/11-25.htm