Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Komt de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voor in de bijbel en de Tanakh? (deel 2)

Komt de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) voor in de bijbel en de Tanakh? (deel 2)

De christenen claimen dat de Koran vers 7:157 van toepassing is op het huidige Nieuwe en Oude Testament.

Volgens een vooraanstaande christen zou er namelijk manuscripten beschikbaar zijn van voor – tijdens – en na de komst van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), volgens hem komt er geen enkele verwijzing voor naar de profeet (sav).

Ten eerste wat de evangelist niet begrijpt is het feit dat vers 7:157 niet van toepassing is op zijn huidige geschriften.

Ten tweede was er ten tijde van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) meer bekend over de eigenschappen van de profeet die beschreven stonden in de toenmalige Thora en Tanakh (of oral teachings).

Ten derde zoals we in onze vorige artikel (deel1) hebben aangetoond vinden we ook in de Huidige Nieuwe Testament verwijzingen naar de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Indien de verwijzingen niet van toepassing zouden zijn op de profeet dan dienen de christenen op basis van dezelfde methodologie de verwijzingen naar Jezus te verwerpen (zie Hosea 11;1-3, zie Psalm 41 vers 5, zie Zacharia 12-10).

Stonden er profetieën in de Tanakh die vandaag de dag er niet meer instaan en wat zeggen de kerkvaders, en de metgezellen van de profeet hierover?

1. We lezen in 1 korinthiers 2:9 dat Paulus een profetie citeert die vandaag de dag niet meer voorkomt in het Oude Testament. In de commentaar van Chrysostomos (vierde eeuw) schrijft hij het volgende hierover; deze profetie stond geschreven in een canonieke werk die verloren is gegaan. Dus zodoende waren er in de tijd van Paulus boeken beschikbaar die profetieën bevatte die vandaag de dag niet meer voorkomen in de Tanakh. (1)

2. Justinus de Martelaar (100-160) citeert een eeuw later profetieën uit het boek van Ezra, die vandaag de dag verloren zijn gegaan. In de tijd van Justinus lagen deze echter wel voorhanden. (2)

3. De christenen claimen dat er 1 gangbare versie was van het OT, terwijl de profetieën waarnaar de Bijbelauteurs verwijzen in enkele gevallen correspondeert met de Septuagint (Lucas 4;18) en niet met de Masoretische tekst en in andere gevallen correspondeert het wel met de Masoretische tekst (Matteus 12:18) en niet met de Septuagint. Dus de claim dat er slechts 1 gangbare versie van de Tanakh aanwezig was, is geen overtuigend argument. Sterker nog volgens Wurthewin bleven er tot aan de 9de eeuw genoeg varianten van de Tanakh in circulatie in privemanuscripten. (3) De eerste complete Hebreeuwse Bijbel in manuscriptvorm dateert enkele eeuwen (10e eeuw) na de dood van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). (4)

4; We lezen in authentieke overleveringen dat er gedurende het leven van de profeet (sav) meer bekend was over zijn profeetschap in de Thora. : We find someone who is similar to you and your Ummah (community) and from the place where you were brought up and we were hoping that you would be from amongst us. When you rose up (as a Prophet) we were afraid that it would be you. However, we looked and saw that it wasn’t you. The Prophet peace be upon him replied back asking: Why is that? The man said: From him will be 70,000 of his followers from his community who will have no judgment passed on them nor punishment. followers from his community who will have no judgment passed on them nor punishment but you have a simple number of men following you. The Prophet peace be upon him replied back: By He Whose Hand my soul lies it is me and it is referring to my Ummah (community). And they are more than 70 thousand.(Authentiek bevonden door shaykh Albani).

Daarnaast zou er volgens Ka’b al Ahbar een bekeerde Rabbijn het volgende in de Tanakh staan; “They are people who always watch the sun (to know prayer times) and pray each prayer on its time even if they were in a filthy place”. Deze passage vinden we echter niet terug in de Thora. (Authentiek bevonden door Shaykh Albani)

Zodoende lezen we in authentieke islamitische overleveringen die worden overgeleverd door bekeerde Rabbijnen, die behoorden tot de metgezellen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), dat er meerdere verzen in de Thora en Tanakh waren die wezen op de komst van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) die vandaag de dag niet in het Oude Testament voorkomen.

Ten slotte wil ik nog twee niet-islamitische bronnen aanhalen waarin de auteurs aangeven dat de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een profeet is in navolging van de profeten die beschreven staan in het Oude Testament. De auteur Hans Kung, in zijn werk ‘Islam, past present en future’ geeft op bladzijde 123 aan dat er vele overeenkomsten zijn tussen de profeten die beschreven staan in het Oude Testament en de edele profeet (sav). Enkele voorbeelden hiervan zijn; oproep tot monotheïsme, volledige onderwerping aan de geboden van God en handelde niet naar eigen geweten maar op basis van de openbaring door God. Tevens na het opsommen van deze punten stelt Hans Kung de volgende vraag; “So isn’t perhaps simply a dogmatic prejudice for Christians to recognize Amos, and Hosea, Isiaah and Jeremiah and the extremely violent Elijah as prophets, but not Muhammed?

In zijn dialoog met Dr. John haalt Shabir Ally nog meer bronnen aan waaronder William Montgomery Watt in zijn werk ‘Muslim-Christian encounters’ geeft aan dat de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) beschouwd kan worden als de profeet (en) uit deuterenomium 18.

(1)http://biblehub.com/1_corinthians/2-9.htm

(2) Adam Clarke, the Holy Bible, containing the old and new testaments, volume 2.

(3) Mustafa el Azaami, the history of the Quranic Text, 240.

(4) Mustafa el Azaami, the history of the Quranic Text, 242.

(5) https://www.youtube.com/watch?v=oBlt7VBGjVA. zie 1 uur 34 min.