Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Is Ibn Ishaq betrouwbaar in zijn overleveringen?

Is Ibn Ishaq betrouwbaar in zijn overleveringen?

Ibn Ishaq is de auteur van de biografie ‘siyer’ over de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Hij is geboren rond het jaar 83 en overleden in het jaar 151.

Imam Bayhaqi (vrede zij met hem) levert over dat Yahya ibn Main en imam Malik zijn overleveringen als onbetrouwbaar hebben bestempelt. Imam Ahmad heeft gezegd dat hij als enkeling geen bewijs vormt in zijn overleveringen en dat zijn overleveringen geen bewijsvormen om iets als Halal of Haraam te bestempelen. Volgens imam Bayhaqi citeerde ibn Ishaq volgens zijn tegenstanders uit zwakke overleveringen en tevens uit overleveringen afkomstig van de Ahlul Kitaab. (1)

Ook imam Abu Hanifah (vrede zij met hem) heeft hem bestempelt als zwakke overleveraar. (2)

Ibn Rajab al Hanbali (vrede zij met hem) geeft in zijn ‘sharh at-Tirmidhi’ aan dat ibn ishaq een persoon was van Bidah (innovering). (3)

Mulla Alliyul Kari geeft aan dat zijn biografie bekend is, maar dat hij ook overleveringen afkomstig van de ahlul kitaab in zijn werken stopte. (4)

Er zijn een groep geleerden waaronder imam Dhahabi, Badraddin al Ayni en imam Lacknawi (vrede zij met hen allen) die hem een betrouwbare overleveraar vinden. Echter is hij niet onfeilbaar. De imams hebben zijn overleveringen enkel geaccepteerd als het voldoet aan bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld imam Ahmad accepteert zijn overleveringen niet als enkeling, als het gaat om een daad als halaal of haraam te bestempelen. Niet al zijn overleveringen worden dus klakkeloos geaccepteerd. (5)

Tevens is het probleem van de biografie van ibn Ishaq dat deze wordt overgeleverd door ibn Hisham via Ziyad bin Abdullah el Bekai. Ebu Hatim zegt over deze overleveraar dat zijn overleveringen niet worden geaccepteerd. Daarnaast nam Ibn-i Madani (vrede zij met hem) zijn overleveringen niet op in zijn werken en Imam Nasaa’i (vrede zij met hem) heeft hem als zwak bestempelt. (6)

Ook in de sanad van imam Tabari die overlevert van Ibn Ishaq zitten gebreken. De twee overleveraars Humeyd bin Razi en el Fadl er Razi zijn volgens velen onbetrouwbaar. Ebu hatim zegt over el Fadl er Razi; ‘je kunt niet bouwen op zijn woorden’. (7)

Zodoende is de biografie van Ibn Ishaq een bekende biografie. Maar zoals Ustad Zahid Al Kawthari (vrede zij met hem) aangeeft staat het niet altijd op sterke fundamenten en wordt niet elk overlevering door ibn ishaq geaccepteerd en als authentiek geacht.

 

 

(1) Beyhaki, “el Esma ve’s Sıfat” ; s.418-419.

(2) imam ad Dhahabi, “Menakibu’l İmam Ebi Hanife”,59

(3)ibidem.

(4) Aliyyül Kari, “el Mevzuatu’s Suğra”;, 224.

(5) Bedru’l Ayni, “Umdetu’l Kari” ; 7/27

(6)Al Kawthari, Makalat, 561, 562

(7) Ibidem