Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel / Verkeerde verwijzing in Marcus 1:2

Verkeerde verwijzing in Marcus 1:2

In Marcus 1:2 lezen we het volgende: “gelijk geschreven is in de profeten”. (1)

In Maclaren’s expositions wordt gezegd dat het overduidelijk is dat Marcus 1:2 niet in Jesaja maar in Malachi is opgetekend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de statenbijbel de ‘camouflage’ gebruikt om de naam van Jesaja te wijzigen naar de profeten, zodat de verkeerde verwijzing van Marcus naar het OT verdwijnt.

Ondanks dat in enkele manuscripten ‘profeten’ voorkomt geeft ook de Pulpit commentary aan dat het bewijs in het voordeel van de spelling van ‘gelijk geschreven staat bij profeet Jesaja’ ligt in plaats van ‘gelijk geschreven is door de profeten’. (2)

Bart d. Ehrman schrijft het volgende over Marcus 1:2: ” soms veranderen schrijvers hun teksten, omdat ze dachten dat de tekst een feitelijke fout bevatte. Dit is het geval in het begin van Marcus, waar de auteur zijn evangelie inleidt met de woorden; ‘Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja; “Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit (….) maakt recht zijn paden”. Het probleem is dat het begin van het citaat helemaal niet van Jesaja is , maar een combinatie is van een passage uit exodus 23;20 en een uit Maleachi 3;1. Schrijvers zagen in dat dit een moeilijkheid was en veranderden de tekst – in enkele manuscripten – daarom in; ‘Gelijk geschreven staat bij de profeten’. De toeschrijving aan Jesaja is in de oude manuscripten te vinden.” (3)

 

 

 

 

(1)http://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/1.html

(2) pulpit commentary says; the weight of evidence is here in favor of the reading ‘in isiahah the prophet’. Three of the most important uncials (n, b and l) and twenty six of the cursives have the reading ‘isiahah’.

http://biblehub.com/commentaries/mark/1-2.htm

(3)Bart d. Ehrman, de evolutie van de Bijbel, 108.