Home / Christendom en het monotheisme / Is Jezus, de Malakh Jahweh?

Is Jezus, de Malakh Jahweh?

In Jesaja 44:6 geeft God aan dat er naast hem geen enkele andere God is.

Hij zegt het volgende:

“6 Zo zegt de HEERE (JHWH), de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.”

In Zacharia 1:12 lezen we een duidelijke onderscheid tussen de Malakh Jahweh en JHWH (de Heer):

“12 Toen antwoordde de Engel des HEEREN (de Malakh Jahweh), en zeide: HEERE (JHWH) der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram geweest zijt, deze zeventig jaren?”

YHWH is volgens de christenen een samengestelde eenheid, dit houdt in dat het bestaat uit Jezus, de heilige geest en de Vader. Als gevolg hiervan is het onmogelijk dat de Malakh, Jezus, zou zijn want dat betekent, dat ook de Malakh aanbeden dient te worden dit is echter in contradictie met Jesaja 44 want daarin staat dat enkel God (JHWH) aanbeden mag worden. Dus niet de Malakh Jahweh, de messias of de zoon van God maar enkel God. Aangezien er een duidelijk onderscheid bestaat tussen JHWH en de Malakh Jahweh, (zie: zacharia 1:12) kunnen we de volgende conclusie trekken: of Jezus is de Malakh Jahweh niet of Jezus is wel de Malakh maar maakt geen deel uit van de drie-eenheid.

De keuze laten we over aan de christenen.

Daarnaast hebben we een tweede vraag aan de christenen, waaruit blijkt uit het OT dat de Malakh jahweh tevens de Messias is?