Home / Christendom en het monotheisme (page 2)

Christendom en het monotheisme

Arianisme, drie-eenheid of zuiver monotheïsme

In de vierde eeuw na Christus ontstond er een grote discussie onder christenen over de goddelijkheid van Jezus. Ditmaal was het Arius die de leer van de drie-eenheid aanviel. Hij is rond 256 geboren in Libië en was in Antiochie leerling van de vermaarde meester Lucianus. Volgens Arius bestaat er één God, de Vader, die hij als volgt beschrijft in ... Read More »