Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Bevat Surah 2:219 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bevat Surah 2:219 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

In Surah 2:219 staat er het volgende:

2:219 Ze vragen jou over de wijn en het gokken. Zeg: “In beide is er een grote [kabir] zonde en voordelen voor de mens. Maar de zonde in beide is groter dan de voordelen.” En ze vragen jou wat ze moeten besteden (aan liefdadigheid). Zeg: “datgeen wat in overvloed is (van het goede)”. Zo maakt Allah naar jullie zijn Tekenen duidelijk, zodat jullie erover kunnen denken. [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn Amir en ‘Asim]

2:219 Ze vragen jou over de wijn en het gokken. Zeg: “In beide is er veel [kathir] zonde en voordelen voor de mens. Maar de zonde in beide is groter dan de voordelen.” En ze vragen jou wat ze moeten besteden (aan liefdadigheid). Zeg: “datgeen wat in overvloed is (van het goede)”. Zo maakt Allah naar jullie zijn Tekenen duidelijk, zodat jullie erover kunnen denken. [Qira’aat van Hamzah en Al-Kisaa’i]

Hier spreekt het over wijn [en bij extensie, al datgene wat bedwelmend is] en het gokken en dat er hierin dus zonde is – in de één variante lezing spreekt het over dat er hier grote [kabir] zonde is en in de andere variante lezing spreekt het over dat er hier veel/vele [kathir] zonde is. Is dit noodzakelijk een tegenstrijdigheid? Nee. Er is pas sprake van een tegenstrijdigheid wanneer iets A en niet-A is op hetzelfde moment. Dit is ook wat de wet van noncontradictie ons leert. Dit is hier niet het geval omdat er zelfs meerdere manieren zijn om die twee variante lezingen met elkaar te harmoniseren.

Harmonisatie: Hier kunnen we zéér kort mee zijn. Dat er veel/vele [kathir] zonde in iets zit sluit dus niet uit dat er ook grote [kabir] zonde in iets zit. Bepaalde zaken kunnen [direct] leiden naar vele [kathir] zonden en/of vele [kathir] zonden veroorzaken, inclusief grote [kabir] zonden. Als iemand zich bijvoorbeeld in een dronken staat bevindt en die persoon begint te vloeken of herhaaldelijk mensen ongepast aan te raken, …  dan zijn dit allemaal zonden, maar die persoon kan bijvoorbeeld ook ongelukken veroorzaken [en potentieel verantwoordelijk zijn voor doden], het gebed niet bidden … dan zijn dit allemaal grote zonden. Het zou een non sequitur [drogreden] en/of een valse dichotomie [drogreden] zijn om te stellen dat het hier een “of” geval betreft. Hier geven de Tafaasir van As-Suyuti en Al-Qushayri ook een respons op.

Tafsir van as-Suyuti: “They ask you about wine, and divinatory arrows, gambling, and what the ruling is regarding them. Say, to them: ‘In both, that is, in the partaking of both, is great sin (a variant reading [for kabīr, ‘great’] has kathīr, ‘much’) because of the fighting, cursing and swearing that ensue from it; and profit for men, by way of delight and enjoyment in wine, and acquiring money effortlessly from gambling; but the sin in them, that is, the degenerate behaviour in which they result, is greater, graver, than the usefulness’. When this verse was revealed, some gave up drinking, while others persisted, until the verse of sūrat al-Mā’ida [Q. 5:90-91] finally made it illicit. And they will ask you what, that is to say, how much, they should expend. Say, expend, ‘Comfortably’ (al-‘afwa [in the accusative] is also read in the nominative, al-‘afwu, implying a preceding huwa), that is, the surplus of your need, and do not expend what you need, ruining yourselves. So, just as He explained to you what has been mentioned, God makes clear His signs to you that you might reflect, …”

Tafsir van al-Qushayri: They ask you about wine khamr and divinatory arrows. Say: “In both is great sin and profit for men; but the sin in them is greater than the usefulness.” Khamr is whatever intoxicates the mind. Just as khamr is specifically prohibited so also drunkenness sukr is prohibited by the words of the Prophet ﷺ “Khamr itself is prohibited and drunkenness from any drink.” From the point of view of the allusions [in the verse] anyone who is drunk from the drink of heedlessness deserves the same as the one who drinks khamr. Just as the one who is drunk is prohibited from praying so the one who is possessed by the drunkenness of heedlessness is veiled from intimate communications muwāṣalāt and the clearest testimonial evidence of ecstatic finding wujūd. Anyone who does not think this is true should test it. The notion of gambling can be found in most of the transactions of the people of heedlessness when they follow the way of stratagem and deception and lie in what they say. Wholehearted commitment to truthfulness and equitable dealings is rare and precious …”