Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel / Anachronisme en manuscript verschillen in de Thora.

Anachronisme en manuscript verschillen in de Thora.

Numeri 1:37 those listed of the tribe of Benjamin were 35,400. [Masoretische Thora, Samaritaanse Thora en Dode Zee-rollen]

Numeri 1:37 those listed of the tribe of Benjamin were 45,650. [LXX]

Genesis 11:28 En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah, in het land zijner geboorte, in UR DER CHALDEEËN

Genesis 11:31 31 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit UR DER CHALDEEËN, om te gaan naar het land Kanaän; en zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar.

Hoe is het mogelijk dat er sprake is van “Ur der Chaldeeën” (אוּר כַּשְׂדִּים – χώρας Χαλδαίων) terwijl dat gebied (Mesopotamië/Babylonië) door de Chaldese dynastie werd bezet in de (late) ‘Ijzertijd’ — waarschijnlijk rond de 7e eeuw v.Chr.

In de tijd van Abraham(‘alayhi salam) was er helemaal geen sprake van ‘Ur der Chaldeeën’, noch in de tijd van Mozes(‘alayhi salam). De Chaldeeën hadden dat gebied EEUWEN (bijna een halve millennium t.o.v. Mozes(‘alayhi salam)) nadat Mozes(‘alayhi salam) zou geleefd hebben en de ‘Thora’ zou ‘neergepend’ hebben, bezet. Dit duidt dus klaar duidelijk op het feit dat iemand anders dan Mozes(‘alayhi salam) de (hedendaagse) ‘Thora’ zou geschreven hebben en het duidt ook op het feit dat de ‘hedendaagse Thora’ niet identiek is aan die van Mozes(‘alayhi salam).