Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Response op de verloren profetie in 1 korinthiers 2:9

Response op de verloren profetie in 1 korinthiers 2:9

Response op de verloren profetie in 1 korinthiers 2:9

Volgens Origenes (3e eeuw), Ambrosiaster (4e eeuw), en anderen stond de verwijzing in 1 korinthiers 2:9 in een ‘apocryphal book’. Het boek waarin het gestaan zou hebben is ‘revelation of Elias’ die geen deel uitmaakt van de Tanakh. In de ‘Meyers Critical Commentary’ staat dat Zacharias of Chrysopolis de profetie gelezen heeft in het geschrift ‘Revelation of Elias’. (1)

Zoals ‘de Meyers critical and exegetical commentary’ aangeeft beschouwde de kerkvader Theodoret ook de profetie als een verloren profetie die door Paulus destijds werd geciteerd. (2)

Zodoende kunnen we het volgende concluderen;

1. De evangelisten claimen dat er een consensus was onder de geleerden dat 1 korithiers 2:9 verwijst naar Jesaja of een samenbundel van verzen uit Jesaja. Zoals we hebben kunnen lezen zijn een groot aantal kerkvaders die de profetie ofwel rekenen tot een verloren profetie, ofwel tot een geschrift dat buiten de canoniek van de Tanakh valt.

2. Het is nogal minachtend van de evangelisten om de kerkvaders waaronder gerespecteerde kerkvaders als Chrysostomos, Origenes en Theodoret te beschuldigen dat zij de Tanakh niet kenden. Gezien het feit dat de kerkvaders niet de mening van de evangelisten delen dat het verwijst naar Jesaja 64;4.

3: De evangelisten schrijven het volgende; “Chrysostomos staat hier alleen dat het om een verloren profetie gaat”. Ook dit klopt niet, want ook de gerespecteerde kerkvader Theodoret (393-463) deelt zijn mening. (3)

4: Volgens Clemens Romanus 1 correspondeert de geselecteerde profetie door Paulus met LXX. Dit is tevens de mening van Elicott’s Commentary en Vincent’s Words. Dit zou betekenen dat Paulus uit een vertaling van de Oude Testament citeert waarvan we niet weten door wie het is vertaald. Volgens de commentaar van Henry en Scott correspondeert het namelijk niet met de Hebreeuwse Bijbel.

Dit brengt nieuwe problemen met zich mee voor de ‘pseudo islamoloog’ die verwoordt worden door Adam Clarke in zijn commentaar: “Wat kan ik onder deze moeilijke omstandigheden doen dan één van twee alternatieven presenteren naar mijn lezers : Toegeven dat de Joden de teksten van de Hebreeuwse en Latijnse vertalingen (hebben) veranderd, (als) een grote waarschijnlijkheid bestaat uit veranderingen in de citaten van het Oud-Testament die opgenomen zijn in het Nieuw-Testament; Of toegeven dat Paulus niet deze zin heeft geciteerd van dit boek. Hij zou het kunnen hebben geciteerd uit één van de vele vervalste boeken.”. (4)

5: Het is niet de eerste keer dat Paulus citeert uit een niet-canonieke Bijbelgeschrift, zodoende lezen we op het commentaar van Ephesians hoofdstuk 5 vers 14 in de ‘Barnes Notes’ het volgende; “Epiphanius supposed that it was a quotation from a prophecy of Elijah; Syncellus and Euthalius, from some writing of Jeremiah; Hippolytus, from the writing of some now unknown prophet. Jerome supposed it was taken from some apocryphal writings”. (5)

6; Paulus noemt de namen Jannes en Jambres in 2 Timothy 3:8, deze namen komen echter niet voor in de Tanakh. Volgens Origenes stond het in een ‘apocryphal book’. Ook hier maakt Paulus weer gebruik van teksten die niet voorkomen in de huidige canoniek van het Oude Testament. Zodoende is de mening van de kerkvaders niet verwonderlijk dat de geselecteerde profetie toegeschreven wordt aan een geschrift dat buiten de Tanakh valt. (6)

7; Niet alleen Paulus maar ook in een ander Bijbelgeschrift namelijk ‘de Epistle of Jude’ vers 14-15 wordt geciteerd vanuit ’the book of Enoch’, dit is een geschrift dat niet in de

Tanakh voorkomt. Dit is de mening van kerkvader Tertullianus en Clement of Alexandria. Op basis hiervan is het ook heel goed mogelijk dat Paulus refereert naar een boek dat niet is opgenomen in de canoniek van de Tanakh. (7)

 

 

 

 

 

(1) http://biblehub.com/1_corinthians/2-9.htm and http://m.studylight.org/commentary/1-corinthians/2-9.html#cal

(2) ibidem.

(3) ibidem.

(4) Rahmetullah Karanwi, Izhar Ul Haqq, Part 3, alteration no 20.

(5) http://biblehub.com/commentaries/ephesians/5-14.htm

(6) http://biblehub.com/2_timothy/3-8.htm

(7)https://www.christiancourier.com/articles/562-did-jude-quote-from-the-book-of-enoch